Summer Camp

Suomenlinna 18.8.2021

“Kapitalismi ja kansalais­yhteiskunta kohtaavat”

Summer Camp 2021 on ainutlaatuinen päivä täynnä yllättäviä kohtaamisia. Jokainen osallistuja edustaa oman alansa huippua. He ovat ihmisiä, joita et koskaan uskonut tapaavasi – ainakaan leiritulilla kapitalismia uudistamassa. Haastatte toisenne intohimoisissa keskusteluissa tulevaisuudesta, taloudesta ja yhteiskunnasta. Summer Camp tuo erilaiset yhteen, muuttaa tapoja harjoittaa liiketoimintaa ja parantaa maailmaa.


Sture Fjäder

Akava

Satu Huber

Elo

Jyri Häkämies

EK

Ari Lämsä

MustRead

Timo Ritakallio

OP Ryhmä

Summer Camp on suomalaisen yhteiskunnan huippukokous

MustReadin Summer Camp -tapahtuma on elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan huippukokous. Paikalle kutsutaan 100 eturivin yrityspäättäjää ja 100 ykkösketjun kansalaisvaikuttajaa keskustelemaan kapitalismin uudistamisesta ja tulevaisuuden talousjärjestelmästä. Kansalaisvaikuttajiin kuuluu niin järjestöaktivisteja, tutkijoita, kulttuuriväkeä, nuorison edustajia kuin poliitikkojakin.

Ajatuksena tasavertaiset kohtaamiset

Jokainen keskustelija on tasavertainen osallistuja, kukaan ei ole yleisöä. Tilaisuus on suunniteltu huolellisesti niin, että kohtaamiset eivät jää sattuman varaan. Yleisen hälinän sijasta tilaisuudessa painottuvat erityisesti elinkeinoelämän edustajien ja kansalaisvaikuttajien kahdenkeskiset, etukäteen valmistellut keskustelut.

Kiihkeitä Speed Dating -kohtaamisia

Jotta kahdenkeskisiä tapaamisia mahtuisi päivään mahdollisimman monta, niihin pannaan vauhtia Summer Campin pikatreffeillä. Osallistujat pääsevät useille pikatreffeille, joista jokainen yhdistää yhden elinkeinoelämän ja yhden kansalaisyhteiskunnan edustajan. Treffiparit ovat valmistautuneet etukäteen ja heidät on valittu niin, että kohtaamisissa on molempia aidosti kiinnostavaa yhteistä puhuttavaa.

Säväyttävät ja innostavat esitykset

Summer Campissa keskustelu on pääosassa, ei puheiden tai esitelmien kuuntelu. Kohtaamisia innoittamaan on kuitenkin kutsuttu joukko säväyttäviä esiintyjiä. Esiintyjät eivät ole tavanomaisia business-tapahtumien puhujia, eivätkä esitykset välttämättä perinteisiä puheita. Ne ovat lyhyitä, iskeviä puheenvuoroja, jotka edustavat erilaisia ja yllättäviäkin näkökulmia kapitalismiin ja talouteen.

Ideat koetellaan Leijonan Luolassa

Leijonan luolassa ajatukset joutuvat ankaraan syyniin. Valittu joukko elinkeinoelämän edustajia pitchaa oman yrityksensä uudistushanketta kansalaisvaikuttajista koostuvalle leijonien raadille. Leijonat päättävät, edustaako hanke uskottavaa kapitalismin uudistamista vai ei. Pikatreffien parhaat ideat taas joutuvat kapitalisteista koostuvan leijonien raadin eteen.

Leikkimielistä kisailua

On aika hengähtää leikkimielisten kilpailujen ja vapaamuotoisen yhdessäolon parissa. Luvassa on kevyttä kisailua ja tietenkin yllätyksiä!

Leirihenkistä ruokaa ja juomaa

Tapahtuma huipentuu yhteiselle iltanuotiolle, jonka ääressä nautitaan tunnelmaan sopivista tarjoiluista.

Yhteistyössä

Mukana jo

Sture Fjäder

Akava

“Jotkut väittävät että kapitalismi on rikki. Onko tämä totta myös Suomessa? Minusta ei. Markkinatalous on toistaiseksi ollut paras malli tuottaa hyvinvointia ja elintason nousua kaikille. Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa omistajille, mutta ne eivät voi menestyä, jos eivät huolehdi velvoitteistaan yhteiskunnalle, toimi kestävästi tai huolehdi hyvin henkilöstöstään.”

Satu Huber

Elo

“Nyt keskiöön noussut keskustelu vastuullisuudesta ja erilaiset yritysten toiminnalle asetettavat standardit ja odotukset uudistavat kapitalismia. Elämme murrosvaihetta, jossa vastuullisuus muuttuu yritysten toiminnan valtavirraksi. Keskustelu ei ole minulle uutta vaan olemme pitkään ymmärtäneet, että vastuullinen tapa toimia on ainoa kestävä tapa.”

Jyri Häkämies

EK

“Markkinatalous tehostaa taloutta ja parantaa työllisyyttä. Suomessa se on ainoa keino turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Toimiva markkinatalous vaatii reilut säännöt ja kontrollin, että sääntöjä noudatetaan. Siten myös hyödyt jakautuvat koko yhteiskuntaan ja kaikille suomalaisille.”

Ari Lämsä

MustRead

“Yhteiskunnallinen keskustelu vaatii laaja-alaisuutta ja näkökulmien kirjoa, eikä tarve ajatusten ja ideoiden vaihdolle kasvotusten ole hävinnyt minnekään. Uskomme, että tapahtuma synnyttää konkreettisia ideoita ja käytännön tekoja, jotka jättävät pysyvän jäljen yhteiskuntaamme.”

Timo Ritakallio

OP Ryhmä

“Talousjärjestelmämme pitää jatkossa huolehtia entistä paremmin vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen edistämisestä. Yritysmaailmassa asenteet ovat muuttuneet tähän suuntaan merkittävästi viime vuosina.”

Jan Vapaavuori

Helsingin kaupunki

“Helsinki on vetovoimainen tapahtumakaupunki, mutta uudenlaista yhteiskunnallista keskustelua rohkaisevalle tapahtumalle on tilaa. Kaupungille on tärkeää kuulla sekä kaupunkilaisten, yhteiskunnallisten vaikuttajien, yritysmaailman että aktivistien näkökulmia ja rohkaista keskustelua yli rajojen.”

Sonja Finér

Finnwatch

“Toivon, että yhteiskunnassa on aitoa halua keskustella kapitalismin ongelmista. Ratkaisut järjestelmän korjaamiseen ovat olemassa ja nyt ne pitäisi ottaa käyttöön. Yhteinen tilannekuva kuitenkin puuttuu ja sitä voidaan edistää avoimella keskustelulla.”

Juho Saari

Tampereen yliopisto

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

“Konsepti on jatkumo Korpilammelta vuonna 1977 alkaneelle pyrkimykselle hakea kansallista ymmärrystä murrosaikoina. Uusi aika edellyttää uusia konsepteja. Parhaassa tapauksessa yhteinen ymmärrys lisääntyy merkittävästi ja vakiintuneet jakolinjat alkavat väistyä uusien näkemysten tieltä.”

Marjo Miettinen

Ensto

“Minusta on erinomaista, että Suomen etua rakennetaan yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Jos elinkeinoelämä keskustelisi vain keskenään niin ei siitä vielä saada kokonaisnäkemystä Suomesta. Nyt jos koska on tärkeätä ymmärtää erilaisia näkemyksiä.”

Muut kumppanit

Helsingin kaupunki